Efterårsudst. 11.10.- 16.10.2020

 

Efterårsferie i Løkken Museum

Løkken Museum, Johanne Grønbechs Hus, Nørregade 12, åbner søndag d.11. oktober en efterårsudstilling med Løkkenmalere.

Løkken Billedsamling er en afdeling af Løkken Museum, derfor har museet i efterårsferien kunstudstilling med en eller flere løkkenmalere.

I år vil der blive vist værker af kunstmaleren Christian Valentinusen.

Christian Valentinusen er født og opvokset i Løkken. En af byens faste sommergæster, Harald Fischer, sørgede for, at han kom på Løkkens private realskole. Christian Valentinusen tog sin realeksamen og kom i lære hos malermester Andersen i Løkken. Han sluttede dog sin læretid i Aalborg hos den kendte malermester, Lauritz Pedersen, der var en dygtig tegnepædagog. Efter at han havde afsluttet sin læretid, rejste han til Paris for at lære malerkunst.

Efter en lang udenlandsrejse slog han sig ned i Løkken sammen med sin kone Magna. Han ernærede sig mest som portrætmaler, malede byens spidser og badegæster.

I efteråret 1938 flyttede familien Valentinusen til København. Valentinusen var blevet en anerkendt portrætmaler og havde så mange portrætbestillinger i hovedstaden, at det var mest praktisk for ham at bo her. Op gennem 1930'erne udstillede Valentinusen ofte i Løkken sammen med andre løkkenmalere.

Fra 1938 til 1942 lavede P. Krogh Geneser maleriudstillinger i det tidligere redningshus på Sdr. Strandvej. Udstillingen hed ”Regnbuen”, og her udstillede en række løkkenmalere deres værker. Valentinusen var en af ”regnbuemalerne”

Bestyrelsen håber, at mange af byens gæster og lokale beboere vil benytte lejligheden til at aflægge Løkken Museum et besøg i efterårsferien, hvor der fra søndag d.11. oktober til og med fredag d. 16. oktober vil være åbent fra kl.13.00 til kl.16.00.

TOP